ZACHRAŇME TRAMVAJE V JABLONCI - PODEPIŠTE PETICI

V následujících dnech a týdnech se bude rozhodovat, zda za pár let tramvaj dojede na nový přestupní terminál v centru Jablonce n. N. nebo skončí ve Vratislavicích. Proti tramvaji brojí především jeden místní podnikatel s pomocí desinformací, který chce na obstrukcích pouze vydělat. Hrozí tak, že nebude možné trať zmodernizovat a prodloužit. Ukažme úřadům, že tramvaj většina lidí chce.

Petiční archy ke stažení (PDF)

Sběrné místo petičních archů je v Knihkupectví Serius - Mírové nám. 492/11, Jablonec nad Nisou. Zde jsou i archy k podpisu.

Sběr archů bude probíhat jen do čtvrtka 17. října do 12:00!

• • •

Konečně nám schválili i e-petici: e-petice.cz/tram11

• • •

Petici můžete podpořit i vyvěšením plakátů:

1 HROZÍ KONEC TRAMVAJE PNG PDF
2 ZACHRAŇTE TRAMVAJ PNG PDF
3 DO VRATISLAVIC JEN BUSEM? NE! PNG PDF
4 DO JABLONCE JEN BUSEM? NE! PNG PDF
5 TRAMVAJÍ AŽ DO CENTRA PNG PDF
6 KONEC DLOUHÝCH PŘESTUPŮ PNG PDF
7 BEZ OPRAVY A PRODLOUŽENÍ TRAŤ 11 ZANIKNE PNG PDF
8 TRAŤ POTŘEBUJE REKONSTRUKCI PNG PDF

• • •

Přidejte se do facebookové skupiny Nechceme zrušení tramvaje do Liberce

• • •

Důvody pro tramvaj

Proč musí tramvaj zůstat

 1. Tramvaj je bez emisní. Už brzy bude podle mezinárodního práva nutné kupovat emisní povolenky i na autobusy s pohonem CNG. Autobusový provoz tak zdraží a tramvaj bude levnější.
 2. Tramvaj uveze více lidí. Tramvaj s dvěma vozy uveze 3x víc lidí než kloubový autobus. Tedy 1 řidič tramvaje uveze tolik, co 3 řidiči autobusu. V dnešní době je kritický nedostatek řidičů. Tramvaj bude navíc po modernizaci významně pohodlnější a rychlejší než autobus.
 3. Tramvaj nestojí v koloně. Tramvaj jede po svých kolejích, není ovlivněna dopravní zácpou a zároveň ji ani nevytváří. Pro náhradu plné kapacity za tramvaje by přes Proseč muselo jezdit ve špičce 12 autobusů za hodinu v každém směru. Tyto autobusy by pak musely na autobusové nádraží jezdit přes velmi vytíženou okružní křižovatku U Zeleného stromu, protože Soukenná ulice tento provoz neunese a sanace podloží by vyšla městský rozpočet na další desítky milionů korun.
 4. Přímá linka je pohodlnější. Přestup ve Vratislavicích bude zbytečně obtěžovat hůře mobilní cestující a odrazoval rychle a pohodlně žijící pohyblivé cestující - je to časově náročné, fyzicky náročné pro lidi s handicapem a kočárky. Otáčení autobusů ve Vratislavicích by navíc brzdilo i automobilový provoz.
 5. Tramvaj je u cestujících oblíbená. Ročně tramvaj přepraví 1,8 mil. cestujících, stejně jako vlak a autobus mezi Libercem a Jabloncem dohromady.
 6. Zrušení se prodraží. DPMLJ už utratil zhruba 30 milionů Kč na přípravné práce, výkupy pozemků, přeložky sítí, nebo přípravu dokumentace.
 7. Hrozí vracení stamiliónů. Zrušení provozu by znamenalo vrácení dotace 183 milionů korun, které byly použity na modernizaci úseku Měnírna - Brandl. Zároveň by hrozila vratka i dalších stovek milionů použitých na postupnou modernizaci úseku Fügnerova - Vratislavice n. N. výhybna, neboť podmínkou těchto dotací bylo, že jde o meziměstské spojení a DPMLJ se zavázal, že bude s modernizací pokračovat až do Jablonce.
 8. Žižkův Vrch bez tramvaje přijde o zastávku Měnírna.

Proč je dobře, že je součástí i prodloužení na nový terminál

 1. Trať získá přímé napojení na všechny ostatní druhy dopravy. To je velice důležité pro starší, nemohoucí, oslabené nebo pro cestující s malými dětmi. Zároveň ale zkušenosti ze světa jednoznačně ukazují, že takové napojení je důležité i pro zdravou a pohyblivou část populace, kde právě komfort, spolehlivost a rychlost přestupu hrají nejdůležitější roli při rozhodování, zda použít veřejnou nebo individuální dopravu.
 2. Tramvajová linka 11 výrazně rozšíří počet potencionálních cestujících. Díky prodloužení na terminál získá nově výraznější význam i pro vnitroměstskou dopravu (především relace Liberecká – terminál). Díky přímému napojení na páteřní a regionální linky se stane atraktivní i pro cestující např. z Janova, Bedřichova, Kokonína, Pěnčína a dalších lokalit, kde dnes přímý přestup neexistuje. Tím se zlepší i ekonomika linky, která dnes velmi trpí nižším počtem cestujících na jablonecké straně.
 3. Je daleko do centra i na autobus. Pro představu současná poloha jablonecké konečné odpovídá situaci, kdy by na liberecké straně končila trať u Textilany.
 4. Méně chodců na přechodu. Zlepší se bezpečnost i průjezdnost. Díky prodloužení trati se významně sníží počet chodců, které budou přecházet ulici Budovatelů.
 5. Provoz se zlevní. Dnes je stávající údržba a provoz linky 11 dražší, protože se provozuje na 1000 mm rozchodu (v celém Liberci je 1435 mm, jen kvůli Jablonci je nutno mít zázemí pro druhý rozchod). Tramvaje na užším rozchodu také potřebují častější údržbu.
 6. Méně kriminality. Je dokázáno, že v místech, kterými projíždí tramvaj, je nižší kriminalita, protože je tam tzv. sociální kontrola, tedy více očí a odpovědní řidiči => okamžité spojení s dispečinkem => okamžité spojení s policií, záchrankou nebo hasiči.
 7. Šance pro cestovní ruch. Díky prodloužení bude možné provozovat muzejní linku pro turisty. Ta spojí Muzeum skla a bižuterie, Dům Scheyballových, lázně, Kyselku, Muzeum F. Porsche, Technické muzeum, Severočeské muzeum, galerie nebo zoologickou a botanickou zahradu.
 8. Oživení dolního centra. Ve městech západně od Česka, která obnovila kdysi zrušené tramvaje se výrazně zatraktivnil uliční parter. V ulici s tramvají a okolí prosperují obchody, restaurace, kavárny, kultura. Veřejnou dopravou přijede daleko více klientů než automobily.
 9. Více peněz od Libereckého kraje. Podle hejtmana Martina Půty je prodloužením podmíněný vyšší finanční příspěvek Libereckého kraje na provoz tramvaje. Bez přímého napojení na další linky má totiž trať nižší regionální význam.

Nejčastější fámy o projektu

 1. „Kvůli tramvaji bude nutné demolovat.“ – Není to pravda. Pro připravenou variantu není nutné demolovat žádnou z budov. Demolice čeká jen torzo budovy bývalé tržnice, kde vyroste nový terminál s podzemním parkovištěm.
 2. „Kvůli tramvaji se bude rozkopávat Soukenná ulice, která byla nedávno zrekonstruovaná.“ – Není to pravda. Soukenná ulice se musí rozkopat kvůli rekonstrukci sítí. Ty jsou v zčásti v havarijním stavu. Zároveň je nutné zasanovat podloží ulice. V roce 2006 totiž došlo pouze k výměně dlažby, nikoli k plnohodnotné rekonstrukci. Dlažbu bude navíc možné znovu použít.
 3. „Bude to stát miliardy a město to zruinuje!“ – Není to pravda. Modernizace a prodloužení trati vyjde město na 53 milionů Kč. To je navíc výrazně nižší částka, než kolik by město stálo řešení všech akutních problémů v lokalitě, pokud by se tramvaj neprodlužovala. Prodloužení trati je nutnou podmínkou pro získání 85% dotace z EU.
 4. „Tak ať se ta trať opraví a neprodlužuje!“ – To není možné. Úseky na trati, které nebyly doposud modernizovány, jsou v dožilém stavu a bez generální opravy je podle DPMLJ možné je provozovat zhruba poslední dva roky a už dnes je v některých místech snížená rychlost. Generální oprava dožilých úseků trati není ve finančních možnostech Liberce, Jablonce, ani DPMLJ a podmínky pro získání evropské dotace je možné splnit pouze, pokud se trať prodlouží. Mimochodem, stávající konečná byla od počátku postavená jen jako provizorní řešení.
 5. „Už je to tam ucpané teď a vy tam ještě chcete tahat tramvaj. To se tam ucpe už úplně!“ – Naopak, díky plánovanému humanizovanému zprůjezdnění křižovatky Poštovní – Budovatelů do ulice U Balvanu (měl by zde vzniknout vyvýšený zpomalovací přechod mezi oběma parky), se budou moci osobní auta úplně vyhnout úzkému hrdlu u hotelu Merkur i často ucpané okružní křižovatce U Zeleného stromu. Paradoxně tak toto nové řešení uleví i autům v Pražské ulici a ulici 5. května. Také je dobré mít na paměti, že projíždějící tramvaj svou kapacitou odveze tolik lidí, co 3 autobusy nebo desítky osobních automobilů. Díky prodloužení se také významně sníží počet chodců, které budou přecházet ulici Budovatelů. Že prodloužení tramvaje zlepší průjezd, potvrdil i digitální dopravní model, který si Jablonec nechal zpracovat.
 6. „Pár bláznů si chce hrát s vláčky a jen kvůli tomu se na 4 roky rozkope centrum.“ – V této lokalitě už město pozdrželo nutnou kompletní rekonstrukci sítí (voda, kanalizace, plyn). Část potrubí je už ve velmi havarijním stavu. Například kanalizace, která je až v pětimetrové hloubce, je zčásti popraskaná, fekálie protékají do podloží a znečišťují spodní vodu. Rozkopání ulic je tedy nutné. Stavba má navíc probíhat v etapách, vždy by tak měla být uzavřená jen část. Žádný úsek nebude uzavřený tak dlouho.
 7. „V ulici Budovatelů nepůjde parkovat.” – Není to pravda. Už je zpracovaná upravená varianta, kdy v ulici Budovatelů zůstane 12 parkovacích míst. Další parkovací místa vzniknou na současné tramvajové otočce jen o pár metrů dál. Celkově se tedy počet parkovacích míst zvýší.
 8. „Tramvaj přinese do centra více hluku. A ty staré domy to nevydrží a popraskají kvůli otřesům.” – Naopak. Prodloužením zaniknou současná nejhlučnější místa, tedy oblouk u lázní a samotná otočka u Nové Pasířské. Místní obyvatelé se tak budou moci konečně lépe vyspat. Nová technologie pevné jízdní dráhy, antivibračních rohoží a mazníků, které se dnes používají v historických centrech měst po celém vyspělém světě, zabraňují jak skřípění tramvají, taky i otřesům. Na domy se tak otřesy vůbec nepřenesou. Moderní tramvaj je navíc tišší než auta nebo autobusy.
 9. „Podnikatelé kvůli tramvaji zkrachují.” – Víte že od roku 2006, kdy vznikla pěší zóna, zůstaly v Soukenné ulici pouze 3 původní podnikatelé z 24? Naopak zkušenosti ze světa i jiných měst ČR ukazují, že kde je tramvaj, obchody prosperují a majitelům přinášejí vyšší příjmy.
 10. „Tramvaj nemá co jezdit v pěší zóně.” – Naopak. Opět zkušenosti ukazují, že tramvaj do pěší zóny patří. Chodci jasně vidí, kde jsou koleje a kde si mají dávat pozor. Tramvaj navíc v pěší zóně dodržuje ze zákona rychlost 20 km/h. Dopravní podnik pomalé průjezdy v pěší zóně kontroluje, narozdíl od většiny taxislužeb, rozvozů jídla a podobně.

Další benefity projektu

 1. Průchod poliklinikou. Ministerstvo dopravy schválilo, že se do dotace na prodloužení mohou zahrnout i peníze potřebné na výkup prostoru stávající lékárny, kde by mělo nově vzniknout podloubí. Lékárna se pak posune jen o pár metrů vedle.
 2. Kanalizační přípojka pro lázně. V současnosti jsou fekálie z budovy lázní odvedené přímo do Nisy. Vybudování přípojky je tak zásadní podmínkou pro rekonstrukci a rozvoj této budovy.
 3. V Proseči vznikne přímý přestup na vlak. Oba druhy dopravy budou mít společné nástupiště. Navíc zde vznikne i otočka autobusu a bude možné sem prodloužit autobusovou linku z Horní Proseče.

Výhody pro obyvatele ulic Poštovní a Budovatelů

 1. Méně hluku. Tramvaj přestane skřípat v oblouku u lázní i na otočce.
 2. Čistší vzduch. Navržené dopravní řešení také částečně omezí množství exhalací (výfukových plynů) vypouštěných pod panelovými domy v ulici Budovatelů.

• • •

Sledujte nás na Facebooku:

• • •

© Sdružení pro obnovení elektrických kolejových drah v Jabl. n Nisou, z.s. 2017 - 2019